POLITYKA KYC

Przepisy prawa międzynarodowego, w tym mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy, wymagają od dostawców usług handlu internetowego podjęcia szeroko zakrojonych środków w celu weryfikacji tożsamości handlowców i danych osobowych. Gromadzenie takich informacji nie tylko pomaga zapobiegać oszustwom, ale także pozwala dostawcy usług handlowych pomagać handlowcom w zarządzaniu ryzykiem w sposób najbardziej odpowiedni dla ich sytuacji finansowej.

Dostawcy internetowych usług finansowych są zobowiązani do oferowania swoich usług jednakowo i bez uszczerbku dla wszystkich. W świetle powyższego wyżej wymienione środki nie powinny utrudniać osobom, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji finansowej lub społecznej, uzyskanie statusu zarejestrowanego użytkownika, otwarcia rachunku handlowego i zarządzania nim.

Dbamy o najwyższą dyskrecję i bezpieczeństwo danych w kontaktach z poufnymi danymi osobowymi, które zbieramy od naszych klientów.

Przestrzegając wyżej opisanych wytycznych, zawsze zachowujemy najwyższy poziom prywatności i bezpieczeństwa danych. Prosimy wszystkich, którzy otworzą u nas konto handlowe, o dostarczenie nam pewnych informacji, w tym preferowanej metody wpłaty.

Po wpłaceniu środków na rachunek handlowy prosimy o dostarczenie następującej dokumentacji:

Dowód osobisty - przednia i tylna kolorowa kopia ważnego dowodu osobistego (może to być paszport lub prawo jazdy).

Dowód adresu - rachunek za media (telefon, prąd lub podobny) lub wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy, zawierający pełną nazwę i adres.

Dowód wpłaty - należy przedstawić każdą nową kartę kredytową / debetową, która służy do wpłaty na konto handlowe. Kolorowa przednia kopia - pokazuje tylko 4 ostatnie cyfry, datę ważności i nazwisko posiadacza karty. Kolorowa kopia na odwrocie - pokazuje tylko 4 ostatnie cyfry karty i podpis.

Formularz deklaracji depozytowej - do wydrukowania, odpowiednio wypełniony, podpisany (tylko odręcznie) i przesłany po każdej wpłacie na rachunek handlowy. Możesz pobrać formularz tutaj.

Free margin - Credit